👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Disclaimer -  ordevandepret

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Disclaimer

* Deze disclaimer is van toepassing op de website http://ordevandepret.brugseverenigingen.be/ nadergenoemd vzw. Orde van de Pret.  
* Voor meer informatie kan u steeds een mail sturen naar de webmaster van deze site.
* Dit is een persoonlijke website welke enkel dient ter informatie. 

* Advertenties die voorkomen in websites waar mijn website naar verwijst vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende website-eigenaar (webmaster).
* Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe- en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze websites worden aangeboden.  
* Alle verzamelde gegevens zullen nooit doorverkocht worden of gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de desbetreffende eigenaar. 
* Ondanks mijn zorgvuldige selectie van de links ben ik niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel voortkomend uit die informatie. 
* Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer en/of software na het downloaden en/of installeren van programma's en/of plugins die nodig zijn om bepaalde bestanden of sites te openen.
* De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, merken, logo's, broncode of gedeelten ervan en andere inhoud van deze website zijn beschermd door copyright rechten en behoren ons of derden toe.
* Het is verboden zonder ons voorafgaande toestemming, de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (enkel het noodzakelijke om de webpagina on-line te kunnen bekijken is toegestaan), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderzijds over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 
* Wij streven naar een streng privacy beleid, en niet correct registreren of misbruik van de website zal niet getolereerd worden. Bij ernstige inbreuken zal er aangifte gedaan worden bij de gerechtelijke overheid, en alle beschikbare wetsmiddelen gebruikt worden.
* De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.